• <menu id="zdbiq"></menu>

  <button id="zdbiq"></button>
  <progress id="zdbiq"><legend id="zdbiq"></legend></progress>
  <form id="zdbiq"></form>

 • <div id="zdbiq"><tbody id="zdbiq"></tbody></div>

 • <div id="zdbiq"></div>
 • <dl id="zdbiq"><s id="zdbiq"><mark id="zdbiq"></mark></s></dl>
  您的位置: 首頁> 價格行情> 昆明價格行情> 5月8日昆明市場鍍鋅管價格行情

  5月8日昆明市場鍍鋅管價格行情

  作者:| 發布時間:2019-05-08233

  品名 規格(mm) 公稱口徑 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注  
  當前篩選
   
  鍍鋅管 4分*2.75mm DN15 Q195-215 天津利達 6330 -   現貨
  鍍鋅管 6分*2.75mm DN20 Q195-215 天津利達 6230 -   現貨
  鍍鋅管 1寸*3.25mm DN25 Q195-215 天津利達 5990 -   現貨
  鍍鋅管 1.2寸*3.25mm DN32 Q195-215 天津利達 5950 -   現貨
  鍍鋅管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 天津利達 5910 -   現貨
  鍍鋅管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 天津利達 5880 -   現貨
  鍍鋅管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 天津利達 5680 -   現貨
  鍍鋅管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 天津利達 5660 -   現貨
  鍍鋅管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 天津利達 5660 -   現貨
  鍍鋅管 5寸*4.0mm DN125 Q215-235 天津利達 5810 -   現貨
  鍍鋅管 6寸*4.0mm DN150 Q215-235 天津利達 5850 -   現貨
  鍍鋅管 8寸*5.0mm DN200 Q215-235 天津利達 5940 -   現貨
  鍍鋅管 10寸*5.5mm DN250 Q215-235 天津利達 6470 -   現貨
  鍍鋅管 12寸*5.75mm DN300 Q215-235 天津利達 6700 -   現貨
  鍍鋅管 4分*2.75mm DN15 Q195-215 邯鄲友發 5810 -   現貨
  鍍鋅管 6分*2.75mm DN20 Q195-215 邯鄲友發 5710 -   現貨
  鍍鋅管 1寸*3.25mm DN25 Q195-215 邯鄲友發 5510 -   現貨
  鍍鋅管 1.2寸*3.25mm DN32 Q195-215 邯鄲友發 5460 -   現貨
  鍍鋅管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 邯鄲友發 5360 -   現貨
  鍍鋅管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 邯鄲友發 5310 -   現貨
  鍍鋅管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 邯鄲友發 5110 -   現貨
  鍍鋅管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 邯鄲友發 5110 -   現貨
  鍍鋅管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 邯鄲友發 5030 -   代理
  鍍鋅管 5寸*4.0mm DN125 Q215-235 邯鄲友發 5390 -   現貨
  鍍鋅管 6寸*4.0mm DN150 Q215-235 邯鄲友發 5480 -   現貨
  鍍鋅管 8寸*5.0mm DN200 Q215-235 邯鄲友發 5590 -   現貨
  鍍鋅管 10寸*5.5mm DN250 Q215-235 邯鄲友發 5890 -   現貨
  鍍鋅管 12寸*5.75mm DN300 Q215-235 邯鄲友發 5920 -   現貨
  鍍鋅管 4分*2.75mm DN15 Q195-215 河北天創 5620 -20   現貨
  鍍鋅管 6分*2.75mm DN20 Q195-215 河北天創 5500 -20   現貨
  鍍鋅管 1寸*3.25mm DN25 Q195-215 河北天創 5300 -20   現貨
  鍍鋅管 1.2寸*3.25mm DN32 Q195-215 河北天創 5280 -20   現貨
  鍍鋅管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 河北天創 5230 -20   現貨
  鍍鋅管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 河北天創 5160 -20   現貨
  鍍鋅管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 河北天創 4990 -20   現貨
  鍍鋅管 3寸*4.0mm DN80 Q195-215 河北天創 4970 -20   現貨
  鍍鋅管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 河北天創 4960 -20   現貨
  鍍鋅管 5寸*4.5mm DN125 Q215-235 河北天創 5250 -20   現貨
  鍍鋅管 6寸*4.5mm DN150 Q215-235 河北天創 5320 -20   現貨
  鍍鋅管 8寸*6.0mm DN200 Q215-235 河北天創 5420 -20   現貨
  鍍鋅管 4分*2.75mm DN15 Q195-215 天津君誠 5710 -20   現貨
  鍍鋅管 6分*2.75mm DN20 Q195-215 天津君誠 5590 -20   現貨
  鍍鋅管 1寸*3.25mm DN25 Q195-215 天津君誠 5370 -20   現貨
  鍍鋅管 1.2寸*3.25mm DN32 Q195-215 天津君誠 5270 -20   現貨
  鍍鋅管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 天津君誠 5230 -20   現貨
  鍍鋅管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 天津君誠 5170 -20   現貨
  鍍鋅管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 天津君誠 5000 -20   現貨
  鍍鋅管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 天津君誠 5000 -20   現貨
  鍍鋅管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 天津君誠 4940 -20   現貨
  鍍鋅管 5寸*4.0mm DN125 Q215-235 天津君誠 5260 -20   現貨
  鍍鋅管 6寸*4.0mm DN150 Q215-235 天津君誠 5260 -20   現貨
  鍍鋅管 8寸*5.0mm DN200 Q215-235 天津君誠 5370 -20   現貨
  鍍鋅管 4分*2.75mm DN15 Q195-215 邯鄲正大 5720 -20   現貨
  鍍鋅管 6分*2.75mm DN20 Q195-215 邯鄲正大 5620 -20   現貨
  鍍鋅管 1寸*3.25mm DN25 Q195-215 邯鄲正大 5400 -20   現貨
  鍍鋅管 1.2寸*3.25mm DN32 Q195-215 邯鄲正大 5370 -20   現貨
  鍍鋅管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 邯鄲正大 5310 -20   現貨
  鍍鋅管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 邯鄲正大 5280 -20   現貨
  鍍鋅管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 邯鄲正大 5040 -20   現貨
  鍍鋅管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 邯鄲正大 5000 -20   現貨
  鍍鋅管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 邯鄲正大 5000 -20   現貨
  鍍鋅管 5寸*4.0mm DN125 Q215-235 邯鄲正大 5280 -20   現貨
  鍍鋅管 6寸*4.0mm DN150 Q215-235 邯鄲正大 5330 -20   現貨
  鍍鋅管 8寸*5.0mm DN200 Q215-235 邯鄲正大 5480 -20   現貨
  鍍鋅管 4分*2.75mm DN15 Q195-215 唐山華岐 5710 -   現貨
  鍍鋅管 6分*2.75mm DN20 Q195-215 唐山華岐 5610 -   現貨
  鍍鋅管 1寸*3.25mm DN25 Q195-215 唐山華岐 5400 -   現貨
  鍍鋅管 1.2寸*3.25mm DN32 Q195-215 唐山華岐 5360 -   現貨
  鍍鋅管 1.5寸*3.5mm DN40 Q195-215 唐山華岐 5330 -   現貨
  鍍鋅管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 唐山華岐 5260 -   現貨
  鍍鋅管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 唐山華岐 5060 -   現貨
  鍍鋅管 3寸*4.0mm DN80 Q195-215 唐山華岐 5060 -   現貨
  鍍鋅管 4寸*4.0mm DN100 Q215-235 唐山華岐 5010 -   現貨
  鍍鋅管 5寸*4.5mm DN125 Q215-235 唐山華岐 5290 -   現貨
  鍍鋅管 6寸*4.5mm DN150 Q215-235 唐山華岐 5320 -   現貨
  鍍鋅管 8寸*6.0mm DN200 Q215-235 唐山華岐 5430 -   現貨
  鍍鋅管 4分*2.75mm DN15 Q195-215 四川振鴻 5680 -20   現貨
  鍍鋅管 6分*2.75mm DN20 Q195-215 四川振鴻 5580 -20   現貨
  鍍鋅管 1寸*3.25mm DN25 Q195-215 四川振鴻 5380 -20   現貨
  鍍鋅管 1.2寸*3.25mm DN32 Q195-215 四川振鴻 5340 -20   現貨
  鍍鋅管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 四川振鴻 5280 -20   現貨
  鍍鋅管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 四川振鴻 5220 -20   現貨
  鍍鋅管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 四川振鴻 5030 -20   現貨
  鍍鋅管 3寸*4.0mm DN80 Q195-215 四川振鴻 5000 -20   現貨
  鍍鋅管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 四川振鴻 4980 -20   現貨
  鍍鋅管 5寸*4.5mm DN125 Q215-235 四川振鴻 5280 -20   現貨
  鍍鋅管 6寸*4.5mm DN150 Q215-235 四川振鴻 5340 -20   現貨
  鍍鋅管 8寸*6.0mm DN200 Q215-235 四川振鴻 5510 -20   現貨
  鍍鋅管 10寸*5.5mm DN250 Q215-235 四川振鴻 5780 -20   現貨
  鍍鋅管 12寸*5.75mm DN300 Q215-235 四川振鴻 5880 -20   現貨
  鍍鋅管 4分*2.75mm DN15 Q195-215 云南方圓 5520 -20   現貨
  鍍鋅管 6分*2.75mm DN20 Q195-215 云南方圓 5420 -20   現貨
  鍍鋅管 1寸*3.25mm DN25 Q195-215 云南方圓 5240 -20  

  上一章:5月8日昆明市場方矩管價格行情

  下一章:5月9日大理市場建筑鋼材價格行情

  在线看特级av毛片