• <menu id="zdbiq"></menu>

  <button id="zdbiq"></button>
  <progress id="zdbiq"><legend id="zdbiq"></legend></progress>
  <form id="zdbiq"></form>

 • <div id="zdbiq"><tbody id="zdbiq"></tbody></div>

 • <div id="zdbiq"></div>
 • <dl id="zdbiq"><s id="zdbiq"><mark id="zdbiq"></mark></s></dl>
  您的位置: 首頁> 價格行情> 昆明價格行情> 5月9日昆明市場建筑鋼材價格行情

  5月9日昆明市場建筑鋼材價格行情

  作者:| 發布時間:2019-05-09247

  品名 規格(mm) 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注  
  當前篩選
  部分熱軋帶肋鋼筋歸屬地查詢 《鐵路建筑用鋼推薦名錄》
   
  高線 Ф6 HPB300 昆鋼 5140 -   現貨
  高線 Ф8-10 HPB300 昆鋼 4940 -   現貨
  高線 Ф6-10 HPB300 水鋼 4770 - Ф6:4970 現貨
  高線 Ф6-12 HPB300 德鋼 4710 - Ф6:4910 現貨
  高線 Ф6 HPB300 玉溪仙福 4850 -   現貨
  高線 Ф8-12 HPB300 玉溪仙福 4650 -   現貨
  高線 Ф6 HPB300 玉溪玉昆 4870 -   現貨
  高線 Ф8-12 HPB300 玉溪玉昆 4670 -   現貨
  高線 Ф6 HPB300 呈鋼 4850 -   現貨
  高線 Ф8-12 HPB300 呈鋼 4650 -   現貨
  高線 Ф6-12 HPB300 威鋼 4770 -   現貨
  高線 Ф12 HPB300 昆鋼 4940 -   現貨
  高線 Ф6-12 HPB300 鳳鋼 4630 -   現貨
  高線 Ф6 HPB300 龍鋼 4860 -   現貨
  高線 Ф8-10 HPB300 龍鋼 4740 -   現貨
  高線 Ф6 HPB300 柳鋼 4920 -   現貨
  高線 Ф8-12 HPB300 柳鋼 4800 -   現貨
  螺紋鋼 Ф12-14 HRB400 達鋼 4980 - 無貨 現貨
  螺紋鋼 Ф12-14 HRB400E 昆鋼 5070 -   現貨
  螺紋鋼 Ф12-14 HRB400E 水鋼 5020 -   現貨
  螺紋鋼 Ф12-14 HRB400E 德鋼 4880 -   現貨
  螺紋鋼 Ф12-14 HRB400E 威鋼 5000 -   現貨
  螺紋鋼 Ф12-14 HRB400E 玉溪仙福 4990 -   現貨
  螺紋鋼 Ф12-14 HRB400E 玉溪玉昆 5010 -   現貨
  螺紋鋼 Ф12-14 HRB400E 呈鋼 4990 -   現貨
  螺紋鋼 Ф12-14 HRB400E 鳳鋼 4970 -   現貨
  螺紋鋼 Ф12-14 HRB400E 龍鋼 4980 -   現貨
  螺紋鋼 Ф12-14 HRB400E 柳鋼 4980 -   現貨
  螺紋鋼 Ф12-14 HRB400E 雙友 4950 -   現貨
  螺紋鋼 Φ16 HRB400E 昆鋼 4940 -   現貨
  螺紋鋼 Φ18-25 HRB400E 昆鋼  4890 -   現貨
  螺紋鋼 Ф16-25 HRB400E 水鋼 4810 - Ф16:4860 現貨
  螺紋鋼 Ф16-25 HRB400E 威鋼 4790 - Ф16:4840 現貨
  螺紋鋼 Ф16-25 HRB400E 西林 4790 - 無貨 現貨
  螺紋鋼 Φ16-25 HRB400E 德鋼 4700 - Ф16:4750 代理
  螺紋鋼 Ф16 HRB400E 玉溪仙福 4840 -   現貨
  螺紋鋼 Ф18-25 HRB400E 玉溪仙福  4790 -   現貨
  螺紋鋼 Ф16 HRB400E 玉溪玉昆 4860 -   現貨
  螺紋鋼 Ф18-25 HRB400E 玉溪玉昆  4810 -   現貨
  螺紋鋼 Ф16 HRB400E 呈鋼 4840 -   現貨
  螺紋鋼 Ф18-25 HRB400E 呈鋼  4790 -   現貨
  螺紋鋼 Ф16 HRB400E 鳳鋼 4820 -   現貨
  螺紋鋼 Ф18-25 HRB400E 鳳鋼 4770 -   現貨
  螺紋鋼 Ф16 HRB400E 龍鋼 4820 -   現貨
  螺紋鋼 Ф18-25 HRB400E 龍鋼 4770 -   現貨
  螺紋鋼 Ф16-25 HRB400E 達鋼 4780 - 無貨 現貨
  螺紋鋼 Ф16 HRB400E 柳鋼 4820 -   現貨
  螺紋鋼 Ф18-25 HRB400E 柳鋼 4770 -   現貨
  螺紋鋼 Ф16 HRB400E 雙友 4800 -   現貨
  螺紋鋼 Ф18-25 HRB400E 雙友 4750 -   現貨
  螺紋鋼 Ф28 HRB400E 昆鋼 5140 -   現貨
  螺紋鋼 Ф32 HRB400E 昆鋼 5240 -   現貨
  螺紋鋼 Ф28 HRB400E 水鋼 5060 -   現貨
  螺紋鋼 Ф32 HRB400E 水鋼 5160 -   現貨
  螺紋鋼 Ф28 HRB400E 德鋼 4950 -   現貨
  螺紋鋼 Ф32 HRB400E 德鋼 5050 -   現貨
  螺紋鋼 Ф28 HRB400E 玉溪仙福 5040 -   現貨
  螺紋鋼 Ф32 HRB400E 玉溪仙福 5140 -   現貨
  螺紋鋼 Ф28 HRB400E 玉溪玉昆 5060 -   現貨
  螺紋鋼 Ф32 HRB400E 玉溪玉昆 5160 -   現貨
  螺紋鋼 Ф28 HRB400E 呈鋼 5040 -   現貨
  螺紋鋼 Ф32 HRB400E 呈鋼 5140 -   現貨
  螺紋鋼 Ф28 HRB400E 龍鋼 5020 -   現貨
  螺紋鋼 Ф32 HRB400E 龍鋼 5120 -   現貨
  螺紋鋼 Ф28 HRB400E 柳鋼 5020 -   現貨
  螺紋鋼 Ф32 HRB400E 柳鋼 5120 -   現貨
  螺紋鋼 Ф28 HRB400E 達鋼 4890 - 無貨 現貨
  螺紋鋼 Ф32 HRB400E 達鋼 4940 - 無貨 現貨
  螺紋鋼 Ф28 HRB400E 雙友 5000 -   現貨
  螺紋鋼 Ф32 HRB400E 雙友 5100 -   現貨
  螺紋鋼 Ф36 HRB400E 昆鋼 5390 -   現貨
  螺紋鋼 Ф40 HRB400E 昆鋼 5490 -   現貨
  螺紋鋼 Ф16-25 HRB500 水鋼 5310 - Ф16:5360 現貨
  螺紋鋼 Ф12-14 HRB500E 玉溪玉昆 5510 -   現貨
  螺紋鋼 Ф12-14 HRB500E 玉溪仙福 5490 -   現貨
  螺紋鋼 Ф12-14 HRB500E 鳳鋼 5470 -   現貨
  螺紋鋼 Ф12-14 HRB500E 昆鋼 5570 -   現貨
  螺紋鋼 Ф16 HRB500E 昆鋼 5440 -   現貨
  螺紋鋼 Ф18-25 HRB500E 昆鋼 5390 -   現貨
  螺紋鋼 Ф16-25 HRB500E 德鋼 5200 - Ф16:5250 現貨
  螺紋鋼 Ф16-25 HRB500E 呈鋼 5290 - Ф16:5340 現貨
  螺紋鋼 Ф16-25 HRB500E 玉溪玉昆 5310 - Ф16:5360 現貨
  螺紋鋼 Ф16-25 HRB500E 玉溪仙福 5290 - Ф16:5340 現貨
  螺紋鋼 Ф16-25 HRB500E 鳳鋼 5270 - Ф16:5320 現貨
  螺紋鋼 Ф28 HRB500E 昆鋼 5640 -   現貨
  螺紋鋼 Ф32 HRB500E 昆鋼 5740 -   現貨
  螺紋鋼 Ф36 HRB500E 昆鋼 5890 -   現貨
  螺紋鋼 Ф40 HRB500E 昆鋼 5990 -   現貨
  螺紋鋼 Ф28 HRB500E 呈鋼 5540 -   現貨
  螺紋鋼 Ф32 HRB500E 呈鋼 5640 -   現貨
  螺紋鋼 Ф28 HRB500E 玉溪玉昆 5560 -   現貨
  螺紋鋼 Ф32 HRB500E 玉溪玉昆 5660 -   現貨
  螺紋鋼 Ф28 HRB500E 玉溪仙福 5540 -   現貨
  螺紋鋼 Ф32 HRB500E 玉溪仙福 5640 -   現貨
  盤螺 Ф6 HRB400 水鋼 5120 -  

  上一章:5月8日昆明市場鍍鋅管價格行情

  下一章:5月9日大理市場建筑鋼材價格行情

  在线看特级av毛片